SHOPS

WEB CIVILIZED OFFICIAL ONLINE STORE  
WEB   ZOZOTOWN  
TOKYO TOKYO CIVILIZED FLAGSHIP SHOP 03-6319-7455
TOKYO TOKYO SEIBU SHIBUYA MENS CREATOR 03-3462-0111
TOKYO TOKYO B'2nd SHINJUKU STORE 03-3358-3978
TOKYO TOKYO KAWANO 03-3354-4321
TOKYO TOKYO R&Co. OMOTESANDOHILLS 03-6804-3393
TOKYO TOKYO Styles 03-6415-7722
TOCHIGI UTSUNOMIYA MERCURY 028-621-5110
NAGANO NAGANO VIBE 026-225-8559
SHIZUOKA KAKEGAWA I & M 0537-21-3502
SHIZUOKA HAMAMATSU Leap in the dark 053-452-5677
NIIGATA NIIGATA ESSENCE 025-226-8701
NIIGATA NIIGATA L’EAU 025-211-8728
ISHIKAWA KANAZAWA ALTRA 076-223-8556
FUKUI FUKUI CABANE 0776-21-8112
KYOTO KYOTO The R | FASCINATE 075-221-8181
OSAKA OSAKA FASCINATE 06-6534-6110
OSAKA OSAKA GORDINI 06-6531-6360
HYOGO KOBE baudelair 078-391-4756
FUKUOKA FUKUOKA SESSION 092-406-4550